Na slovíčko pán poslanec (rozhovor s poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom obecného výboru Tiborom Fuskom)

Uplynul už niečo vyše rok od volieb do mestského zastupiteľstva. Vtedajšie výsledky mnohých potešili, nakoľko bol za poslanca reprezentujúceho Považské Podhradie (a s ním aj Milochov, Orlové, Šebešťanovú, Podvažie, Považskú Teplú, Podmanín a Praznov) zvolený spoluobčan Tibor Fusko. Pán Fusko je zároveň aj predsedom obecného výboru. Spýtali sme sa ho na pár otázok týkajúcich sa fungovania obce a jej vzťahov s mestom. Na pretras prišli aj problémy, ktorých vo fungovaní a samotnom živote obce nikdy nie je dosť. Tento rozhovor možno považovať za pilotný v cykle „Na slovíčko…“. V ďalších častiach by sme pánovi poslancovi, či vedeniu obce radi kládli otázky týkajúce sa konkrétnych problémov fungovania obce. Radi privítame námety na témy a konkrétne otázky, ktoré by ste radi adresovali kompetentným. Teraz už samotný rozhovor:

Byť poslancom mestského zastupiteľstva a hájiť záujmy nielen Podhradia je zaiste ťažká úloha. Čo je podstatou tejto funkcie vo vzťahu k mestu a následne k občanom obcí, ktoré zastupujete?

Podstatou tejto funkcie je hlavne hájiť záujmy a riešiť problémy nielen mojej rodnej obce, ale aj ostatných mestských častí. Vo vzťahu k občanom je prvoradou úlohou to, aby som niečo v našej obci vybudoval a aby niečo po mne ako poslancovi mestského zastupiteľstva zostalo. A to aj napriek tomu, že som bol zvolený (aj s ostatnými poslancami) asi v najhoršom a na financie skúpom čase.

Aké majú podľa Vás postavenie mestské časti, respektíve tá naša, v politike fungovania takého celku akým je mesto Považská Bystrica? Nie je ich financovanie a správa ich fungovania na posledných priečkach záujmu zo strany mesta?

Postavenie mestských častí je veľmi zložité. Všetci dobre vieme, že keby boli mestské časti ako samostatné obce, fungovanie samosprávy by bolo pre niektoré z nich výhodnejšie, hlavne pre tie väčšie. K nim patrí aj Považské Podhradie. Bola to veľká chyba minulosti, že sa obce pričleňovali k mestám, aby im umelo zvyšovali počet obyvateľov (jedinou výhodou bolo premávanie autobusov MHD za 1Kčs). Pri zlučovaní Podhradia s mestom boli aj naši spoluobčania, ktorí to aj mohli vrátiť späť, ale keďže im to vyhovovalo, tak o to nemali záujem. Väčšina z nás si pamätá iniciatívu pána Jánošíka, ktorý za primátorovania pána Lackoviča chcel odpojenie Považského Podhradia od mesta. Veľmi som bol tejto iniciatíve naklonený, ale všetci vieme ako to dopadlo. Stále sme mestská časť a ňou už asi navždy ostaneme. Na odčlenenie od mesta by totiž muselo byť vypísané referendum v celom meste a počet obyvateľov novovzniknutej obce by musel byť podľa zákona nad 3000 obyvateľov. Naša mestská časť ich má približne 900. Nielen mojim veľkým prianím je samostatná obec Považské Podhradie. Nachádzame sa však v stave, ktorý sa nám už asi nepodarí zmeniť. Keďže sme sa neodtrhli od mesta v čase, keď z Podhradia pochádzal predseda a tajomník OVKSS, a ani v čase keď bol primátorom náš spoluobčan, pravdepodobne sme stratili všetky tromfy. Mesto má 11 prímestských častí, ktoré majú približne také isté požiadavky. Týchto 11 obcí ma 5 poslancov v 25 člennom mestskom zastupiteľstve. Podľa tohto počtu si možno predstaviť, aké sú možnosti v presadzovaní našich požiadaviek. K financovaniu by som povedal asi toľko, že mesto a mestské časti majú len jeden rozpočet a ten sa rozdeľuje podľa rozpočtových pravidiel. Je pravda, že sú akcie v meste, ktoré sa konajú na miestach ako sú napríklad centrálna mestská zóna, Mariánske námestie, parkoviskách a na ktorých sa podieľame v rámci mesta spoločne. Ale sú zasa aj také akcie, ktoré sú špecifické pre mestské časti. Sú to neustále trenice mesto verzus mestské časti.

V čom vidíte najväčšie problémy fungovania našej obce vo vzťahu Podhradie – Považská Bystrica? Kde hľadať riešenia?

Najväčším problémom fungovania našej obce vo vzťahu Považské Podhradie – Považská Bystrica je hlavne oblasť kultúry a kultúrneho vyžitia našich spoluobčanov. PX-Centrum dáva zo svojho rozpočtu na každú mestskú časť len 400 € ročne. Nám to nepokryje ani len náklady na Ladislavské hody, ktoré sú už tradíciou, a ktoré chceme robiť každoročne. Spoluprácu s pánom primátorom Janasom a zamestnancami Mestského úradu však môžem označiť ako veľmi dobrú. S predošlým pánom primátorom sa to nedá porovnať. Viem o čom hovorím, nakoľko som bol predsedom VMČ aj minulé volebné obdobie.

Aké najväčšie problémy pociťujete Vy pri výkone svojej funkcie?

Pri výkone svojej funkcie pociťujem ako najväčší problém nezáujem spoluobčanov a mládeže pri poriadaní rôznych spoločenských akcií a brigád na skrášľovanie obce.

Okrem toho, že ste poslancom mestského zastupiteľstva, ste zároveň aj predsedom obecného výboru. Poďme teda k problémom vo vnútri obce. Sú nejaké, ktoré by rozhodne stáli za zmienku? Čo je ich príčinou a ako ich riešiť?

Keďže funkcia predsedu VMČ ide v súlade s funkciou poslanca, problémy vo vnútri obce sú podobné. Sú nimi hlavne nefunkčnosť organizácií, ktoré by spestrili život v našej mestskej časti.

Ako vnímate rok 2011 z pohľadu poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu obecného výboru?

Za ročné pôsobenie vo funkcií poslanca ma najviac potešilo otvorenie obchodu s potravinami a vybudovanie, a následné presťahovanie príslušného materiálu do novej požiarnej zbrojnice. Toto mi dalo zabrať hlavne po stránke vybavovania povolení a realizovania stavieb. Som však veľmi rád, že sú občania spokojní s tým, že majú kde nakupovať základné potraviny. Tiež som rád z dobrej spolupráce s pani riaditeľkami a učiteľkami ZŠ a MŠ, a taktiež so správcom našej farnosti – s pánom dekanom Ivanom Konečným. Nemôžem zabudnúť poďakovať chlapom, ktorí sú vždy ochotní pomôcť, keď treba. Sú to páni Roman Fusko, Viktor Králik, Peter Hudek, Jozef Valachovič, Ivan Fusko, Tibor Králik, Jozef Ďurek, František Pilátik, Karol Šamaj, Peter Ondrášik, Jozef Jurčík, Tomáš Holík, Roman Tichý. Manželkám niektorých z nich zas ďakujem za to, že majú pochopenie aj pre veci, ktoré sa týkajú celej obce.

Je tu nový rok, čo znamená čas predsavzatí a plánov. Aké sú tie Vaše z pozície poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu obecného výboru?

Mojimi predsavzatiami a plánmi sú: realizácia prepojenie Pov. Podhradia s Pov. Teplou lávkou cez rieku Váh, dokončenie kanalizácie, vybudovanie chodníka od kostola po odbočku do Ravenu. Ďalej to je vybudovanie novej cesty a parkoviska pri obchode, parkovania a osvetlenia pri bytovkách. Čo sa týka hasičov je to vybudovanie strechy nad zbrojnicou, kde by sa nachádzala spoločenská miestnosť. Z kultúrnych akcií je to usporiadanie Susedského plesu, na fašiangy by sa mohla zorganizovať obecná zabíjačka, v marci zas divadelné predstavenie. V priebehu roka počítam s organizáciou dňa matiek, dňa detí, Ladislavských hodov, výstavy ovocia, zeleniny a svetlonosov, dňa úcty k starším, či podujatia s názvom „Vianočného posedenia s punčom a kapustnicou“.

Stano Ďurek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *