3. augusta 2009

Kronika obce

Dátum Udalosť
1128 drevený hrad
1318 vznik obce
1316 kamenný hrad súčasný
1631 burg
1676 kaštieľ
1784 – 16. a 17. marec: veľká povodeň, ktorá priplavila sochu sv. Jána Nepomuckého
1796 z tohto roku je v pečatnom znaku Považského Podhradia debnár obíjajúci sud obručou. Svedčí to o remeselnej zručnosti obyvateľov. Tí boli zruční košikári a poľnohospodári. Drevo sa splavovalo po Váhu už v roku 1650
1808 na nádvorí burgu bola založená a postavená prvá škola. Prvým učiteľom bol František Kompánek, po ňom Andrej Antol. Vyučovalo sa do roku 1893 slovensky, maďarsky do 1918
1831 v Považskej Bystrici vypukla cholera. Zahynulo 176 ľudí
1843 začína sa so stavbou kostola (staval sa 18 rokov)
1858 – 15. januára o 8:00: 10 sekúnd sa otriasala pôda. Na druhý deň nato sa z hradu zrútila mohutná veža
1866 do vojny s Talianskom odchádza Ondrej Čička. 1. svetovej vojny sa z Považského Podhradia účastnia: Ján Kalinčík, Šimon Rusnák, Ondrej Vavrík, Kompánek a Ďurovec. V roku 1876 sa obsadenia Bosny účastnili: František Boško a Ján Rágula
1895 vznik notariátu. Notárom bol Jakub Kept
1888 – 4. septembra pri požiari domu Jána Vavríka zhorel kostol
1898 postavená nová murovaná škola
1899 vznik pošty
1910 pod vplyvom maďarizácie dostáva obec názov Vágpodgrady
1916 Rakúsko – Uhorská monarchia: odovzdávajú sa predmety zo železa, ocele a medi na výrobu zbraní. Neboli ušetrené ani kostolné zvony
1922 četnícka stanica
1922 obvodné lekárstvo. Prvým lekárom tu bol dr. Spitzer
1924 založenie dobrovoľného hasičského zboru. Veliteľom bol František Potocký
1927 vysviacka dvoch nových zvonov
1929 obnovenie kostola: dekan Anton Blaho
1930 zavedenie elektriny
1933 hrad sa stáva majetkom slovenských turistov
1935 zavedenie telefónu
1935 J. Belás režisérom ochotníckeho divadla v Považskom Podhradí. V roku 1943 úspech na divadelnej súťaži v Púchove: 3. miesto s hrou Mozeľovci
1937 cez obec prechádza prvý autobus na linke Papradno – Považská Bystrica. Majiteľom bol súkromník. Autobus bol zostrojený z nákladného auta
1938 v blízkosti kostola bol postavený pomník padlým občanom Považského Podhradia v  1. svetovej vojne
1938 zakúpenie nového organu do kostola
1938 Spočítanie národa. V Považskom Podhradí: 665 Slovákov, 46 Čechov, 13 obyvateľov iných národov
1940 zakúpenie hasičského práporu
1940 bol založený volejbalový oddiel
1945 –

30. apríla o 6:00

bola podmínovaná kompa na Váhu, ktorá prevážala ľudí z Považského Podhradia do Považskej Teplej
1945 augustové dožinkové slávnosti spojené s vysviackou novej kompy
1945 bol založený futbalový klub FC Považské Podhradie. Prvým predsedom bol dr. Alexander Knapo
1945 – október výmena vojnových peňazí
1946 ľady vytlačili vodu z koryta Váhu, a tá sa vyliala až na cestu pred kaštieľ
1946 – 2. október z kaštieľa boli odvezené všetky umelecké predmety, obrazy a sochy
1948 vládu v kraji preberá robotnícka trieda
1948 povodeň zobrala kompu a rozbila ju
1957 výstavba novej školy
1958-1963 buduje sa stredovážska derivačná kaskáda Hričov – Mikšová – Považská Bystrica
1971 Považské Podhradie je pričlenené k Považskej Bystrici. Dovtedy samostatné, teraz ako mestská časť
1973 výstavba lyžiarskeho vleku v Lazoch. Bol to prvý osvetlený vlek v okrese. Slúžil do roku 1991, kedy bol rozkradnutý.
1974 začiatok výstavby škôlky
1981 zahájenie plynofikácie Podhradia
1985 ukončenie výstavby kultúrneho domu a pošty
1986 vyasfaltovanie ihriska pri škole
1986 dostavba obchodu. Bol rozšírený o kaviareň a reštauráciu.
2005 budovanie kanalizácie
2007- jún Obcou sa prehnala veterná smršť. Vietor ztrhol z kostolnej veže medené pokrytie, ktoré bolo výsledkom nedávnej rekonštrukcie
2007          mesto za 400 tisíc (13 278 Eur) odkupuje hrad od Klubu slovenských turistov
2007 začína výstavba diaľničného úseku D1 (Sverepec – Vrtižer), vedúceho cez územie Považského Podhradia
2010 – apríl spustenie diaľnice – úsek D1 (Sverepec – Vrtižer)
2011 – máj začiatok výstavby protipovodňových opatrení (na „Fajke“ a „nad ravenom“)
2011 – november dokončenie protipovodňových opatrení
2012 – 28. január vysviacka nového zvonu „Svätý Tomáš Apoštol“. Táto udalosť bola vyvrcholením rekonštrukcie zvonice a ostatných troch zvonov. Rekonštrukciou prešli taktiež celý kostol a fara.