28. apríla 2016

Výbor mestskej časti

Poslanec:
Bc. Ladislav Holák (č.t. 0903 817 175)

Predseda:
Ing. Michal Gábor

Tajomník:
Jarmila Tabačková

Členovia výboru:
Viera Halmešová
Mgr. Stanislav Ďurek PhD.
Mgr. Iveta Páchniková
Ján Vozatár

V prípade otázok je možné členov výboru kontaktovať aj na emailovej adrese [email protected]