28. apríla 2016

Výbor mestskej časti

Poslanec:
Bc. Ladislav Holák (č.t. 0903 817 175)

Predseda:
Ing. Michal Gábor

Tajomník:
Mgr. Stanislav Ďurek PhD.

Členovia výboru:

Ing. Matej Janoviak
Ing. Martina Pániková
Ján Vozatár
Jarmila Tabačková

 

 

V prípade otázok je možné členov výboru kontaktovať aj na emailovej adrese [email protected]