28. apríla 2016

Výbor mestskej časti

Poslanec

Bc. Ladislav Holák (č.t. 0903 817 175)

 

Predseda

Ing. Ivan Bubela (č.t. 0915 710 541)

 

Tajomník

Tomáš Holík

 

Členovia

Viera Halmešová, Mgr. Stanislav Ďurek PhD., Ing. Michal Gábor, Jarmila Tabáčková