3. augusta 2009

Povesť o tajomnej lipe

Nejedná sa celkom o povesť, ale o udalosť, ktorá sa skutočne stala. Táto udalosť so sebou prináša určitý závoj tajomna a zázračná. Za života Szapáryho v roku 1784 bola v Považskom Podhradí a v okolí veľká povodeň. Do chotáru obce odkiaľsi priplavila voda na troskách plti, akoby zázračným spôsobom, sochu sv. Jána Nepomuckého a päť malých líp. Na žiadosť zbožného ľudu panstvo dovolilo sochu obnoviť a postaviť ju tam, kde bola nájdená. Na mieste boli vysadené aj lipy.

Príroda robí divy. Toto dokazuje neuveriteľná skutočnosť, že na mieste piatich líp vyrástla jediná, z priplavených líp zrastená mohutná lipa. Tá na pamätnom mieste stála donedávna. Spolu so sochou sv. Jána Nepomuckého. Miestni ľudia i mnohí výletníci obdivovali túto lipu ako prírodnú zvláštnosť. Ešte naši stari rodičia, ba dokonca rodičia, pamätajú sa na toto „posvätné“ miesto. Pri výstavbe umelého koryta rieky Váh bola lipa zrezaná a socha umiestnená do parku pri kostole. Tam ju možno vzhliadnuť dodnes.

222183_366439650103268_506729263_n
Miesto vysadenia líp, spolu so sochou Jána Nepomuckého. Socha tu stála od roku 1784 do času, kedy sa začalo budovať umelé koryto Váhu (1958-1963). Fotografia z 50-tych rokov.

nepomucky
Priplavená socha Jána Nepomuckého.

nepomucky_tabulka
Pamätná tabuľa na soche.