16. mája 2022

Upratovanie kostola

Služby upratovania 2022

6. máj
Luboš Bašo,Darina Bašová,Zuzana Bašová,Miloš Bašo
3.jún
Martina Harantová, František Harant, Andrej Harant, Patrik Haran, Martin Harant
1.júl
Peter Spál, Božena Spálová, Viktor Králik, Dana Králiková
5.august
Tibor Fusko, Anastázia Fusková, Štefan Michút, Helena Michútová
2.september
Silvia Fusková, Roman Fusko, Mária Banásová, Lenka Hudeková
7.október
Milan Sekereš, Ľubica Sekerešová, Michal a Šimon Sekerešovci
4. november
Ľubomír Hluško, Janka Hlušková, Tibor Šesták, Marta Toporcerová
2.december
Lenka Beníková, Jaroslav Petrík, Karol Petrík, Pavol Petrík
2023
7.január
Štefan Krasňan, Jana Mroščáková, Andrea Severínová, Jaroslav Mroščák
3.február
Peter Zaukolec, Hedviga Zaukolcová, Daniela Špirková, Ľuboš Ragula
3.marec
Anton Halmeš , Kamila Halmešová, Jozef Šaradín, Janka Lényiová, Marta Halmešová
31.marec
Edita Krčmáriková, Marta Krasňanová, Miroslava Kukučková, Hanka Hrenáková
5.máj
Emília Chylková, Naďa Štepánová, Irena Šestáková, Miroslav Žiaček
2.jún
Katarína Petríková, Katarína Vavrová, Jana Petríková
7.júl
Jana Kukučková, Katarína Petríková, Jana Tomanová, Lenka Gajarská