16. mája 2022

Upratovanie kostola

Služby upratovania 2023

4. august
Luboš Bašo,Darina Bašová,Zuzana Bašová,Miloš Bašo
1. september
Martina Harantová, František Harant, Andrej Harant, Patrik Haran, Martin Harant
2. október
Peter Spál, Božena Spálová, Viktor Králik, Dana Králiková
3. november
Tibor Fusko, Anastázia Fusková, Štefan Michút, Helena Michútová
1. december
Silvia Fusková, Roman Fusko, Mária Banásová, Lenka Hudeková
2024
5.január
Milan Sekereš, Ľubica Sekerešová, Michal a Šimon Sekerešovci
2. februára
Ľubomír Hluško, Janka Hlušková, Tibor Šesták, Marta Toporcerová
1. marec
Lenka Beníková, Jaroslav Petrík, Karol Petrík, Pavol Petrík
5.apríl
Štefan Krasňan, Jana Mroščáková, Andrea Severínová, Jaroslav Mroščák
3. máj
Peter Zaukolec, Hedviga Zaukolcová, Daniela Špirková, Ľuboš Ragula
7. jún
Anton Halmeš , Kamila Halmešová, Jozef Šaradín, Janka Lényiová, Marta Halmešová
6.júl
Edita Krčmáriková, Marta Krasňanová, Miroslava Kukučková, Hanka Hrenáková
5.máj
Emília Chylková, Naďa Štepánová, Irena Šestáková, Miroslav Žiaček
2.august
Katarína Petríková, Katarína Vavrová, Jana Petríková
6. september
Jana Kukučková, Katarína Petríková, Jana Tomanová, Lenka Gajarská