3. augusta 2009

Bohoslužby

Bohoslužby v bežnom týždni sa konajú v týchto časoch:

Farský Kostol sv. Ladislava Považské Podhradie:

Utorok o 7:00

Streda o 18:00

Piatok o 18:00

Nedeľa 1. svätá omša o 8:00 a 2. svätá omša o 10:30

 

Kaplnka najsvätejšieho srdca Ježišovho v Šebešťanovej:

Pondelok o 17:00

Štvrtok o 17:00

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého  v Orlovom:

Sobota letný čas o 18:00, zimný čas o 17:00

 

Sväté omše sa okrem uvedených termínov môžu konať aj v iné dni. Veriaci sa o nich dozvedia z oznamov.

 

Fotogaléria kostola: https://www.povazske-podhradie.sk/2008/12/20/kostol-vianoce-2008/