3. augusta 2009

Historické pramene

Fűkő, Pavel : Podmanickovci a dejiny Bystrického hradu. PB: P. Kvasnička, 1944.

Kočiš, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. Martin: Osveta, 1989.

Historická revue (Ročník 14, č. 2, 2003, s. 14 – 15)

Benyovszy, K.: Považie, hrady, zámky a povesti. Bratislava: Albert Marenčin – PT 2003, 2003.

Plicka, V.: Slovenské hrady diel II.. Žilina: Učiteľské nakladateľstvo O. Trávniček, 1934

Librinform 1/1994. Pov. Bystrica: Okresná knižnica, 1994

časopis Smer č. 73: Banská Bystrica, 1986.

Podhradský spravodaj 2. 1996.

Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes. Žilina: Knižné centrum, 1998

Archív Základnej školy Považské Podhradie

Spomienky občanov Považského Podhradia