3. augusta 2009

Škola

Prvou Podhradskou školou bola škola, ktorá údajne stála na nádvorí malého kaštieľa – burgu. Bola založená a postavená v roku 1808. Bola drevená a obyvatelia si ju museli sami vydržiavať. Predtým obec školu nemala. Chodili sem i deti zo Šebešťanovej. Prvým učiteľom bol Alexander Kompánek, potom Ondrej Antol. Podľa ústneho podania od r. 1854 do r. 1857 bol učiteľom organista Ján Ballay, po ňom Ján Soural, Ján Hros a potom Anton Skyčák. Ten tu účinkoval 44 rokov. Pochovaný je na tunajšom cintoríne. Bol učiteľom, organistom, a aj poštmajstrom. Za jeho pôsobenia navštívil školu kanonik Jozef Michalík a uznal ju za nevyhovujúcu.

Na jar 1898 bola postavená nová, murovaná škola s bytom pre učiteľa, ktorý účinkoval aj ako organista. Jej nedostatkom bolo to, že bola iba jednotriedna. Vyučovacím jazykom bola až do roku 1898 slovenčina. Od tej doby dával štát učiteľovi učiteľský platobný doplnok, ale žiadal, aby sa vyučovalo jazykom maďarským. Po slovensky sa mohlo prednášať iba náboženstvo. Slovenská reč sa opäť dostala do škôl až po prevrate v r. 1918 – 1919. V roku 1929 – 1930 bola otvorená štátna škola v Šebešťanovej, čím sa uľahčila práca tunajších učiteľov. V roku 1931 bola škola rozšírená na dvojtriednu. Učilo tu niekoľko výpomocných učiteliek, potom manželský učiteľský pár Lukáč a Antónia Juríkovi. Po nich nastupuje r. 1934 Pavol Fükö, ktorý pôsobil aj ako organista a Melánia Fialová, správkyňa – učiteľka, ktorá tu učila do r. 1938. Pavol Fükö tu s kratšou prestávkou pôsobil do roku 1972. V terajšej budove školy sa začalo vyučovanie 1.septembra 1959.