26. marca 2020

Farské oznamy

29. nedeľa v cezročnom období – misijná nedeľa 18. október 2020

1.Liturgický kalendár:

Štvrtok- sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
Nedeľa- 30. nedeľa v cezročnom období

2. Rôzne

Sv. omše budú nasledovne:

Od 15.10. budú sv.omše bez účasti verejnosti.

Nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené.

V prípade záujmu o sviatosť zmierenia je možné to riešiť individuálne po dohovore.

V prípade nahlásenia krstu, pohrebu, sobáša, treba kontaktovať farský úrad.

Birmovancov budeme kontaktovať o ďalšej príprave.

Povzbudzujeme rodiny s deťmi, aby sa zapojili do modlitby Milión detí sa modli ruženec.

Oznam pápežských misijných diel:
Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ďakujem za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.