26. marca 2020

Farské oznamy

11. nedeľa v cezročnom období- 16. jún 2024

Liturgický kalendár:
Piatok- sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
Budúca nedeľa bude 12. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše budú nasledovne:

Považské Podhradie v utorok o 7:00 v piatok o 18:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30
Šebešťanová v pondelok a vo štvrtok o18:00
V Orlovom v sobotu o 18:00

Rôzne:

V piatok po sv. omši bude adorácia.

28.júna po sv. omši bude stretnutie detí a rodičov,
ktorí prihlásili svoje deti na farský tábor. Treba
doniesť preukážku na vlak a prefotený preukaz
poistenca.

29.a 30. júna budú ladislavské hody, program pri
škole začne 29. 6. o 15:00. Slávnostná sv. omša
bude 30. 6. v nedeľu o 10:30, ktorú bude
sprevádzať farský spevokol sv. Ladislava. Po sv.
omši Vás pozývame do farskej záhrady na malé
agapé.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary
a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem
obetavým farníkom za úpravu okolia kostola a
farské ho dvora.