26. marca 2020

Farské oznamy

Štvrtá nedeľa v cezročnom období  29. január 2023

Liturgický kalendár:

Utorok- sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok- Obetovanie Pána, sviatok
Piatok- sv. Blažeja, spomienka, zároveň 1.piatok v mesiaci február
Sobota- 1.sobota v mesiaci február
Budúca nedeľa bude 5.nedeľa v cezročnom období

Rôzne:

Sv. omše budú nasledovne: v Považskom Podhradí v stredu o18:00, vo štvrtok o 15:00 a 18:00, v piatok o 18:00, v sobotu o 8:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30.
V Šebešťanovej v pondelok a v utorok o 17:00
V Orlovom v sobotu o 17:00
V stredu bude sv. omša pre deti, deti sa stretnú o 17:45 v sakristii.
V piatok bude na adorácia po sv. omši.
V tomto týždni Vás pozývam k sviatosti zmierenia . Spovedať sa bude polhodinu pred sv. omšou, v stredu a v piatok od 17:00.
Vo štvrtok si doneste hromničné sviece na požehnanie.
V piatok dopoludnia navštívim nevládnych a chorých.
V piatok sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.
V sobotu bude fatimská pobožnosť o 7:15.
Na budúcu nedeľu bude eucharistická adorácia od 14:00 hodiny, o 15:00 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné eucharistické požehnanie.
Pozývame od 28. do 30.apríla do južných Čiech, cena je 110 Euro, ubytovanie s raňajkami +doprava. Informačné stretnutie bude 3.februára po večernej sv. omši. Je potrebné doniesť zálohu 50 Euro.
Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
V sobotu po rannej sv. omši bude upratovanie v kostole.
Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.