26. marca 2020

Farské oznamy

25. nedeľa v cezročnom období – 19. september 2021

1. Liturgický kalendár 

Pondelok- sv. Andreja Kima a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok- sv. Matúša, sviatok
Štvrtok- sv. Pia z Pietrelciny, spomienka
Budúca nedeľa bude 26. nedeľa v cezročnom období

2. Rôzne

Sv. omše budú nasledovne:

Považské Podhradie v utorok o 07:00, v stredu o 18:00, v piatok o 18:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30.
V Šebešťanovej v pondelok a vo štvrtok o 17:00.
V Orlovom v sobotu o 18:00.

Dnes po sv.omši o 10:30 Vás pozývam na malé agapé.

Stretnutie detí 2.a 3. ročníka, ktorí sa chcú pripravovať na 1. sv. prijímanie v našej farnosti,
bude v stredu 22. septembra po sv. omši. Na stretnutie prídu deti aj s rodičmi.

V piatok po sv. omši Vás pozývam na adoráciu.

Birmovanci budú mať sv. omšu a stretnutie
nasledovne:
Orlové a Podhradie v piatok 24. 9. o 18:00 v Podhradí.
Šebešťanová v pondelok 27. 9. 17:00 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre chudobných na Kube.

Prišli kalendáre od sestier z Vrícka, kto má záujem si ich kúpiť sú k dispozícii v sakristii.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Vďaka všetkým za pomoc pri príprave a organizácii lasaletskej slávnosti.