26. marca 2020

Farské oznamy

Tretia nedeľa v cezročnom období – 23. január 2022

1.Liturgický kalendár:

Pondelok- sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok- Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda- sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Piatok- sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa bude štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Sv. omše budú nasledovne v Považskom Podhradí pondelok o 18:00, utorok o 7:00, streda o 18:00, piatok o 18:00
v nedeľu o 8:00 a 10:30

V Šebešťanovej vo štvrtok o 17:00 v Dome kultúry.

V Orlovom v sobotu o 17:00
V utorok končíme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Sväté omše budú v režime OP.

Dodržujme hygienické usmernenia, každý z nás má individuálnu zodpovednosť.

Birmovanci, ktorí si neprevzali materiál na dištančné vzdelávanie, môžu tak urobiť po sv. omšiach.

V piatok po sv. omši bude adorácia.

Pripravujeme pobyt pre rodiny z farnosti od 9.do 11. septembra, v penzióne Kamzík v Ždiari. Prihlasuje sa individuálne.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.