26. marca 2020

Farské oznamy

28. nedeľa v cezročnom období – 18. september 2022

Liturgický kalendár:

Utorok- sv.Andreja Kima a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda- sv.Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok- sv. Pia, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa bude 26. nedeľa v cezročnom období
Sv. omše budú nasledovne:
V Považskom Podhradí v utorok o 7:00,v stredu o 18:00, v piatok o 18:00
v nedeľu o 8:00 a 10:30
V Šebešťanovej v pondelok a vo štvrtok o 18:00
V Orlovom v sobotu o 18:00

Rôzne:

V stredu pozývame deti, zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať na 1.sv.prijímanie v našej farnosti na sv. omšu o 18:00, pred sv. omšou bude nácvik spevu o 17:30. Deti sa stretnú s p. organistkou Soňou pred sv. omšou pred kostolom.

V piatok po sv. omši Vás pozývam na adoráciu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Môžete si zakúpiť v sakristii kalendáre, ktoré vydali sestry Božieho milosrdenstva v Krakove.

Birmovanci si môžu prísť pre fotografie z birmovky do sakristie.

Od 6.do13. marca organizujeme púť do Svätej zeme, informačné stretnutie bude v piatok 23.9 po sv. omši.

Môžete si nahlásiť v pracovných dňoch po sv. omši úmysly sv. omší na mesiac október.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Martin Seko a Simona Briestenská, Ondrej Uhliarik a Nikola Martinková, Peter Krátky a Zuzana Hrenáková, Martin Kolumber a Jana Uričová , Andrej Šesták a Mária Čukanová, Patrik Králik a Andrea Halmešová, kto by vedel nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to ohlási na farskom úrade.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.