26. marca 2020

Farské oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 28. máj 2023

Liturgický kalendár:

Pondelok- Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Štvrtok- Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok- 1.piatok v mesiaci jún
Sobota- sv. Karola Lwangu a spol.mučeníkov, spomienka, zároveň 1.sobota v mesiaci jún
Budúca nedeľa bude Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Sv. omše budú nasledovne:

Považské Podhradie v pondelok o 18:00, v utorok o 18:00, v stredu o 18:00, v piatok o 18:00, v sobotu o 8:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30

Šebešťanová vo štvrtok sv. omša o 18:00
V Orlovom v sobotu o 18:00

Sviatosť zmierenia budem vysluhovať pol hodinu pred sv. omšou, v stredu a v piatok od 17:00.

V piatok dopoludnia navštívim chorých a nevládnych.

V piatok po sv. omši bude adorácia.

V sobotu bude fatimská pobožnosť o 7:15.

Na budúcu nedeľu bude vyložená sviatosť Oltárna k tichej adorácii od 14:00, o 15:00 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné eucharistické požehnanie.

Deti nech chodievajú na sv. omše počas Bieleho týždňa.

Od 10.do 14. júla organizujeme farský denný tábor, prihlásiť sa možno do 16. júna v sakristii. Cena je 30 Euro.

Na budúcu nedeľu pôjdeme s rodinami opekať na podhradské lúky po adorácii. Stretneme sa o 15:15 pred farským kostolom.

Dnes bude zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým za prípravu a organizáciu slávnosti 1.sv. prijímania.