26. marca 2020

Farské oznamy

2. pôstna nedeľa- 25. február 2024

Liturgický kalendár:

Piatok- 1.piatok v mesiaci marec
Sobota – 1.sobota v mesiaci marec
Nedeľa- 3. pôstna nedeľa

Sv. omše budú nasledovne:

Pov. Podhradie: v stredu o 18:00, piatok o 18:00, v sobotu o 8:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30
Šebešťanová: v pondelok o 17:00 a vo štvrtok o 17:00
Orlové: v sobotu o 17:00

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v stredu a v piatok od 17:00, v iné pracovné dni polhodinu pred sv. omšou.

Vo štvrtok 29.februára navšívim nevládnych a chorých, bude to sv. spoveď pred Veľkou Nocou. Prihláste ich v sakristii farského kostola, v Orlovom u p.Ďurovcovej, v Šebešťanovej u p. Zaukolcovej do stredy 28.februára.

Pozývame Vás na krížové cesty v našej farnosti v piatok od 17:30, v nedeľu o 14:30. Môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

Krížovú cestu v piatok sa budú predmodlievať matky z našej farnosti.

V sobotu bude fatimská pobožnosť začne o 7:15, modlitbou posv. ruženca.

Môžete si zobrať pôstnu krabičku, na konci pôstneho obdobia ju odovzdáte Karolovi Petríkovi ml.

Letný denný tábor v našej farnosti bude od 8. do 12. júla. Cena za tábor je 30 Euro. Informačné stretnutie bude 1.marca po sv. omši, kde rodičia obdržia prihlášku na tábor.

Od 1.marca v piatok začnú sv. omše pre deti. Deti sa stretnú o 17:15 pred kostolom.

8.marca po sv. omši pozývame deti a rodičov na faru na tvorivé dielne, budú sa vyrábať veľkonočné dekorácie.

Autobus je už obsadený na púť do Krakova, môžete sa prihlásiť ako náhradníci.

Ďakujem za duchovné, finančné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.