26. marca 2020

Farské oznamy

13. nedeľa v cezročnom období – 26. jún 2022

Liturgický kalendár:

Utorok- sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda- sv. Petra a Pavla, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok- 1.piatok v mesiaci júl
Sobota- Návšteva Preblahoslavenej panny Márie, sviatok, zároveň 1.sobota v mesiaci júl
Budúca nedeľa bude 14.nedeľa v cezročnom období
Sv. omše budú nasledovne:
V Považskom Podhradí v utorok o 7:00, v stredu o 15:00 a 18:00, v piatok o 18:00, v sobotu o 8:00 , v nedeľu 8:00 a 10:30

V Šebešťanovej v pondelok a vo štvrtok o 18:00

V Orlovom v sobotu o 18:00

 

Rôzne:

Chorých a nevládnych navštívim v piatok dopoludnia.

Sviatosť zmierenia môžete prijať polhodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00.

V stredu pri sv. omši o 18:00 bude ďakovné Te Deum na konci školského roka, pozývam žiakov, študentov a učiteľov.

V piatok Vás pozývam na adoráciu po sv.omši.

V sobotu bude fatimská pobožnosť o 7:15, po nej bude sv. omša o 8:00.

Na budúcu sobotu putuje náš dekanát do Rajeckej Lesnej, doprava je individuálna, program púte je na webovej stránke farnosti Rajecká Lesná.

Na budúcu nedeľu bude vyložená sviatosť Oltárna k tichej adorácii od 14:00, o 14:50 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné eucharistické požehnanie.

Na budúcu nedeľu v prípade priaznivého počasia Vás pozývame na cyklotúru, zraz 15:20 pred farou.

Deti, ktoré sa prihlásili na tábor, nech donesú vyplnenú prihlášku do stredy.

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým za prípravu a organizáciu hodovej slávnosti v Šebešťanovej a v Považskom Podhradí.