3. augusta 2009

Dobrovoľný hasičský zbor

Hasičský zbor je zameraný na prácu s mládežou a činnosť, ktorá súvisí so zveľaďovaním a ochranou obecného majetku. Je taktiež organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí.

História zboru je bohatá a jeho korene siahajú až do roku 1924, kedy bol založený. Prvým veliteľom bol František Potocký. Od roku založenia až po dnes sa v jeho radoch vystriedalo mnoho dobrovoľníkov. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou obce. Čo sa týka práce s mládežou, najväčší rozkvet zažilo hasičstvo na prelome storočí, kedy bolo jeho súčasťou družstvo detí, družstvo dorastencov chlapcov a aj dievčat. Samozrejme netreba zabudnúť ani na mužov. Tí boli vždy pevným základom. Snáď sa tieto „zlaté“ časy ešte vrátia. Ich ozdobou boli úspechy na rôznych hasičsko – športových podujatiach. V súčasnosti sa do popredia snaženia zboru dostávajú najmenší obyvatelia Podhradia. Detské družstvo pomaly nadobúda jasné kontúry. Hasičstvo však nie je len o športe. DHZ Považské Podhradie sa svojou brigádnickou činnosťou podieľa na skrášľovaní a budovaní obce. Previerkou jeho schopností bola veterná smršť, ktorá sa prehnala obcou v júni 2007. Jej následky si mnohí ani nevšimli, pretože sa o odstránenie škôd pohotovo pričinili hasiči a skupina dobrovoľníkov. Chod obce tak nebol narušený.