3. augusta 2009

Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota v obci je organizácia, ktorá mestom určené peniaze vráža do aktivít spojených so športovým vyžitím občanov Podhradia. Súčasťou tejto činnosti je poriadanie športových podujatí a nákup športových potrieb pre obec. Športové potreby v sebe zahŕňajú napríklad sieť pre volejbal, alebo tenis. Taktiež sem možno priradiť aj materiál pre obnovu, ale aj budovanie športovísk. Výsledky činnosti TJ možno vidieť v miestnom areáli ZŠ, kde jednotlivé ihriská (volejbalové, tenisové, futbalové) sú aj jej vizitkou. V minulom roku sa postarala o stavbu ochranných sietí pre tenis a futbal. Pravidelne sa stará aj o funkčnosť bránok a označenie jednotlivých ihrísk. Pod jej spôsobilosť však nepatrí len športový areál, ale aj obecný poriadok (napr. vyčistenie okolia cintorína). Telovýchova nemá stabilných členov, jej rady „okupujú“ dobrovoľníci. Tých však možno spočítať na dlani jednej ruky. Občania Podhradia (staršieho, ale aj mladšieho veku) si akosi neuvedomujú, že činnosť TJ je orientovaná na ich potreby (najmä na potreby ich detí). Bolo by preto prínosom, keby sa brigád na obnovu obce organizovaných TJ zúčastňovalo viacej občanov. Športoviská sú pravidelne vyťažované, ak sa však má pracovať na ich budovaní, „zívajú“ prázdnotou. O spoločných brigádach a športových podujatiach Vás stránka bude pravidelne informovať.