4. augusta 2020

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považské Podhradie

Považské Podhradie 110

Telefón: +421 42 432 67 30         Email: [email protected]         Bankové spojenie: SK41 0900 0000 0000 6366 0268

Pastoračné záležitosti je možné vybaviť kedykoľvek  po sv. omši  (zahlasovanie krstov, sobášov, vydávanie krstných listov, potvrdení a podobne). Osobne stretnutie je možné si dohodnúť aj telefonicky.

 

Sväté omše

Farský Kostol sv. Ladislava Považské Podhradie:

Utorok o 7:00

Streda o 18:00

Piatok o 18:00

Nedeľa o 8:00 a o 10:30

 

Kaplnka najsvätejšieho srdca Ježišovho v Šebešťanovej:

Pondelok o 17:00

Štvrtok o 17:00

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého  v Orlovom:

Sobota letný čas o 18:00, zimný čas o 17:00

 

Prípadné zmeny času svätenia sv. omší budú zverejnené v nedeľných oznamoch.

 

Sviatosť zmierenia

sa vysluhuje v pracovných dňoch pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni v kostole sv. Ladislava naviac ešte v stredu od 17:00 a v piatok od 16:00. Mimoriadne je možné o sviatosť zmierenia požiadať kedykoľvek.

 

Nahlásenie sobáša

Rozhodnutie prijať sviatosť sviatosť manželstva zahlasujú obaja snúbenci minimálne 3 mesiace pred sobášom. Bližšie informácie sú dostupné na https://saletinirozkvet.webnode.sk/snubenecke-kurzy/

Návšteva chorých

Sviatosť pomazania chorých je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky. Spoveď chorých prebieha v prvopiatkovom  týždni vo štvrtok.

Nahlásenie pohrebu

Pohreb je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky. K nahláseniu je potrebné priniesť list o prehliadke mŕtveho. Pohrebný spevokol zabezpečuje farsky úrad.

 

Adorácia býva každý piatok po sv. omši.

Prvé soboty s Fatimskou pobožnosťou sa konajú každú prvú sobotu v mesiaci. Pobožnosť začína modlením sv. ruženca o 7:15 a pokračuje sv. omšou o 8:00.

Každú prvú nedeľu v mesiac býva vyložená sviatosť oltárna od 14:00, tichá adorácia býva zakončená korunkou k Božiemu milosrdnosti o 15:00.