Na úvod

alt

(foto: Tomáš Holík)

Vážení čitatelia!

Práve čítate riadky staro nového projektu „Podhradský spravodaj“. Možno si ešte mnohí z Vás pamätajú na občasník s identickým názvom, ktorý nás informoval o dianí v Podhradí. Tie časy sú už preč, nakoľko vtedajší tvorcovia ukončili vydávanie tohto periodika na protest proti praktikám zo strany mesta (aspoň tak vrabce čvirikali). Škoda včerajškov, pozrime sa však do budúcnosti. Autori stránky sa rozhodli obnoviť činnosť spravodaja internetovou formou. Počin možno chvályhodný, no pozrime sa mu na zúbok: to, že existuje takéto toto tu, znamená nielen radosť, ale najmä starosť. Vznikajú určité záväzky a problémy. Prvá a zásadná otázka je, otázka zabezpečenia stáleho „chodu“ spravodaja. To súvisí s potrebou vybudovania určitej filozofie fungovania a jej aplikácia do praxe. Srdcom každých novín sú články, príspevky a podobne. Tvorivý tím sa v prvom čísle postaral o väčšinu článkov (vypomohol si vo veľkej miere dostupnými periodikami), toto však nie je hlavná idea projektu. Tvorcovia budú samozrejme prispievať ďalej, no podstatou samotného spravodaja je poskytnutie priestoru pre názory, úvahy, postrehy, kritiky, chvály, literárne (ale aj obrazové) počiny občanov našej „dediny“. Spravodaj chce byť objektívny (rozhodne nie jednostranný), preto sa nebráni pestrej palete názorov, ktoré sú v medziach slušnosti a literárnej požívateľnosti. Podobne chce oplývať aj vekovou pestrosťou. Priestor je určeným občanom od 0 do … rokov. Preto neváhajte a svojou aktivitou podporte vec, ktorá chce byť spoločným dielom občanov (či návštevníkov) našej obce. Veľa tvorivej sily a príjemného, a snáď aj poučného čítania.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *