Verejné zhromaždenie obecného výboru 26.7.2011

Občania sa na základe oznamu z miestneho rozhlasu mohli zúčastniť stretnutia s predstaviteľmi obecného výboru, na ktorom mali možnosť predniesť svoje názory a sťažnosti k fungovaniu obce. Hlavným bodom programu boli výhrady zo strany občanov k avizovaným zmenám v mestskej hromadnej doprave, ku ktorým má dôjsť z iniciatívy mesta.

V malej sále kultúrneho domu na začiatku zhromaždenia nebolo príliš veľa občanov a napriek niekoľkým oneskorencom nemožno povedať, že by miestnosť praskala vo švíkoch. Je škoda, že sa našinec uchyľuje skôr ku „krčmovým rečiam“ o chode a problémoch Podhradia, ako by mal predniesť svoje názory pred kompetentnými a spoluobčanmi. Tých zopár, ktorých prišlo, malo čo povedať nielen na margo MHD.

Čo sa týka hlavného bodu, predseda obecného výboru Tibor Fusko predniesol požiadavku mesta ohľadom autobusu „2-ky“. Mesto sa rozhodlo v rámci šetrenia vyradiť niekoľko spojov. „Nášho“ autobusu sa týkala len jedna požiadavka na zrušenie. Jednalo sa o spoj, ktorý ide z Podhradia 4:47 (od kaštieľa). Tento spoj vraj využíva malý počet občanov. Prítomný občania sa v diskusii zhodli, že ak sa zruší, bolo by dobré, ak by „Papradniansky“ autobus 4:15 (cca) prechádzal cez obec. To predseda predloží ako návrh smerom k mestu. Ďalšou z požiadaviek smerom ku kompetentným v meste je, aby autobus 20:30 (cca), ktorý cez týždeň premáva do Podhradia, premával aj cez víkend, nakoľko vzniká veľká medzera v spojoch. Tento krok si vraj vyžiada presunutie jedného zo spojov. Bol navrhnutý spoj 11:30 (cca). Navrhnuté zmeny predseda prednesie mestu, o zmenách budú Podhraďanci informovaní.

Okrem zrušenia spojov prítomní vzniesli pripomienky k tomu, že 2-ka po pol tretej končí na stanici. Mnohí, ktorí chodia na nákupy do veľkoobchodov, majú problémy. Prítomní sa zhodli, že aj tento bod by mal byť prediskutovaný s predstaviteľmi mesta.

Po absolvovaní hlavného bodu sa pristúpilo k jednotlivým pripomienkam a sťažnostiam občanov smerom k vedeniu obce. Treba vyzdvihnúť najmä občanov z ulice pri kaštieli, ktorý k zhromaždeniu pristúpili zodpovedne. Zozbierali názory tejto časti obce. Svojím prístupom môžu byť príkladom. Toto zhromaždenie ukázalo, ako je takýto prístup dôležitý. Svoje pripomienky a sťažnosti je treba si premyslieť a pripraviť, nie ich len „naslepo strieľať“. Ak sú tieto podmienky splnené, možno začať hľadať riešenia. Zdá sa, že práve zmysluplná komunikácia je kameňom úrazu pri mnohých sporoch a problémoch (aj v našej „dedine“). Občania z horného konca predniesli niekoľko pripomienok:

– chaotické značenie pri odbočke na hrad (pri bývalej knižnici): značenie je neprehľadné a vo svojej podstate nesprávne. Môže tam dôjsť k nehode. Značenie je nové, otázne je, kto navrhol a kto dovolil taký nezmysel. Tento problém bude predložený kompetentným v meste.

– otázka osvetlenia: tento problém sa týka celej obce: po určitej večernej hodine sa verejné osvetlenie vypína. Pripomienka sa niesla v duchu: prečo sa v meste svieti a u nás nie, veď aj my platíme dane, prečo nesvieti aspoň každá druhá lampa? Je pravda, že zhasnutie spôsobuje problémy pri pohybe po obci. Zároveň je tiež podnetom pre zlodejov a chuligánov („pod lampou býva najväčšia tma“ u nás to platí na 100%). Šetriť však treba. Áno, zasvietenie každej druhej by bolo riešenie. To však s terajším technickým prevedením osvetlenia nie je možné. Mesto však na budúci rok plánuje obnovu systému osvetlenia, potom by to vraj malo byť reálne.

– čo sa týka zloby v obci, tak sa občania sťažovali na podguráženú mládež prevádzkujúcu hradnú turistiku, ktorá bola vyprovokovaná jeho osvetlením vo večerných hodinách. Páni policajti k nám zavítajú len sporadicky, a tak vzniká galiba. Vedeli by o nej povedať aj chalani a dievčatá z OZ Bystrica. Rozbité lavičky, polámané náradie (niekto sa zas snažil demonštrovať svoju blbosť). Zhasnúť hrad by bola škoda, veď tieto partie sú vizitkou driemajúcej polície, nie chybou hradu.

– na pretras prišli aj práce týkajúce sa protipovodňových opatrení. Tie sú v plnom prúde. Bližšie o nich informuje aj jeden z článkov spravodaja.

Je dobré ak sa takto občania stretnú. Ktohovie ako sa naloží s pripomienkami a sťažnosťami, no prvým krokom (bez neho nejde nič) je vyjadriť svoj názor. Pri pive je to však len hrach na stenu. Tí čo boli na zhromaždení predniesli svoje pripomienky. A tak to má byť.

Stano Ďurek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *