To málo pre prírodu – separovaný zber aj u nás (2016)

Čo môžem pre prírodu urobiť ja 

   Potreba ochrany prírody je dnes aktuálnejšia ako po minulé časy. Môže za to neustále stúpajúca produkcia a spotreba vecí, ktoré sa stávajú súčasťou nášho každodenného konzumného spôsobu života. Človek je čím ďalej tým viac náročnejší, pohodlnejší, kupuje a cestuje čoraz viac. Problémom nie je len nákladná výroba, ale najmä produkcia odpadov. Odpad je vecou každého z nás. Kto tvrdí opak, nemyslí na seba, svoje deti a našu spoločnú budúcnosť. Ak si niekto myslí, že odpad sa ho netýka, je pripravený žiť na smetisku a podobný osud chystá aj pre svoje deti. Až srdce zabolí, keď sa človek ide prejsť do lesov v okolí Podhradia, za kanál k Váhu, alebo bude všímavejší a poobzerá sa vedľa ciest, ktoré lemujú našu obec. Problematikou neporiadku v našom milovanom Podhradí sa budeme venovať v budúcom článku s podobnou problematikou. Vráťme sa však k téme. Čo môžem urobiť ja pre lepšiu a krajšiu budúcnosť nielen nášho kúsku Slovenska? Samozrejmosťou je, že nebudem zahadzovať odpadky, kde ma to napadne. Že nezahodím odpadok mimo koša, že keď pôjdem do lesa, upracem po sebe, že tomuto budem učiť svoje deti, lebo to je základná výbava slušného a uvedomelého človeka. Nehľadiac na tieto samozrejmosti, najjednoduchšia vec, ktorú môžem urobiť pre seba, svoje deti  a životné prostredie v ktorom žijem je, že budem triediť odpad.
Separovanie u nás
  V našej „dedine“ už s triedením odpadu máme. Donedávna bolo k dispozícii niekoľko kontajnerov na plasty a sklo. Mnohí z nás si cez vianočné sviatky všimli, že tieto kontajnery zmizli. Dôvodou bolo viacero. Najdôležitejším bolo to, že Podhradie ako súčasť mesta prechádzalo do nového systému separácie, ktorým prechádza celá Považská Bystrica. Situácia s ich absenciou je vyriešená. Staré kontajnery už vystriedali nové. Novinkou tiež je, že sa ponuka kontajnerov na separovanie rozšírila o kantajnery na kovy/tetrapaky, papier a bioodpad. Kontajnerov je, čo sa druhov separácie týka, viac. Zároveň sa zmenil ich tvar. Kontajnery sú umiestnené pri pošte (oproti obchodu, pri garážach požiarnikov).

100_0937

100_1087

Odvoz odpadu z kontajnerov
   Odpad z kontajnerov je pravidelne odvážaný. Ak je kontajner plný, vykonáva sa odvoz konkrétneho kontajnera podľa potreby (platí to najmä u kontajnera na plasty). Ak máte pocit, že je kontajner plný príliš dlho, upozornite niektorého z členov mestkého výboru, ktorý informuje kompetentných o potrebe vývozu kontajnera.
Neporiadok pri kontajneroch
   Medzi výrazné problémy separácie u nás bolo, že mnohí spoluobčania, a často aj cudzinci, prinášali ku kontajnerom celé vrecia, alebo tašky. Nenamáhali sa ich otvoriť a do starých kontajnerov natlačiť ich obsah. Zberné miesta sa tak menili na skládky. Samozrejme, mnohým a najmä konkrétnym vinníkom, takýto prístup nevadí. Veď kontajnery nie sú pred ich domom a nakoniec znečistenie mimo ich dvora je pre nich nezaujímavé a ukradnuté. K podobnému problému by nemalo viac dochádzať, nakoľko konštrukcia kontajnerov je prispôsobená aj na prijímanie odpadu zabaleného do vriec, či tašiek. Samozrejme, kto je lenivý vystúpiť z auta, či otvoriť kontajner, ten si na podobné primitívne správanie dôvod nájde. Špecifický prípad je, ak je kontajner plný práve v čase nášho vynášania odpadu. Je to dôvod na to, aby boli plastová fľaša, taška, či vrece hodené mimo kontajner? Určite nie. Veď predstavme si, že by sme to urobili doma, pred naším dvorom. Treba zároveň upozorniť na to, že znečisťovanie pristorov pri kontajneroch je činnosť, ktorá môže byť posunutá na riešenie orgánnom činným v trestnom konaní.
Čo patrí kam
   Separovanie je veľmi jednoduchá vec. Čo môže byť problémom je, že pri niektorých obaloch nevieme určíť, kam patria. Tento problém by mali vyriešiť nálepky s presným popisom toho, čo patrí a čo naptrí do toho ktorého kontajnera. Bližšie informácie o systéme separácie, konkrétnych radách a podobne možno získať z letákov, ktoré mesto poskytlo občanom, z tlače (Považskobystricé novinky), či na speciálne vytvorenej internetovej stránke: separovanyzberpb.sk, kde nájdete množstvo rád, či náučné videá.

100_1083

100_1081

100_1082

100_1080

100_1086

 
 
 

Stano Ďurek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *