Na slovíčko pán poslanec 2 (ďalší zo série rozhovorov s poslancom našej mestskej časti a predsedom VMČ – Tiborom Fuskom)

Od nášho posledného rozhovoru ubehol už nejaký ten čas. Okrem iného sme sa rozprávali o problémoch týkajúcich sa fungovania našej obce vo vzťahu Podhradie – Považská Bystrica, ktoré vo veľkej miere spočívali v obtiažnom presadzovaní požiadaviek nielen našej obce. Zmenilo sa niečo v tomto smere?

V tomto smere sa toho veľa nezmenilo. Všetko závisí od financií a tých ako všetci vieme niet, o čom svedčí aj fakt, že ešte nemáme schválený rozpočet na rok 2013.

Taktiež sme sa dotkli problémov vo vnútri obce. Pozrime sa na ne bližšie. Ako najväčší problém ste vtedy uviedli nezáujem spoluobčanov a mládeže pri poriadaní rôznych spoločenských akcií a brigád. Možno hovoriť o nejakom posune? Uskutočnili sa nejaké akcie, kde sa mohli občania (poprípade deti zo školy, alebo škôlky), či už z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy obce (či mesta), realizovať? Ak áno ako tieto akcie, či brigády hodnotíte?

Brigády neorganizujeme, nemá to zmysel. Ľudia sú uzatvorení pred svetom, nerobia nič, z čoho nemajú finančný zisk. Veľakrát počúvam, že sme mestská časť, platíme si dane, odvoz smetí, čistenie ulíc, tak nech sa mesto stará. Každoročne Základná škola organizuje Deň zeme. Žiaci vyčistia obec aj les od odpadkov. Z lesa sa im to snažíme zviesť autom. Srdečná vďaka celej škole.

Čo sa týka nefunkčnosti organizácii si občania nemohli nevšimnúť, že kedysi dobre fungujúci dobrovoľný požiarny zbor (za čias svojej „slávy“ v ňom pôsobilo niekoľko desiatok členov, fungovalo detské, dievčenské, dorastenecké a mužské družstvo, organizovalo sa množstvo brigád – bližšie kuk fotogalériu http://www.povazske-podhradie.sk/index.php/-fotogaleria-/gallery/46 ) dnes už nemá toľko členov, nemá družstvo, ktoré by sa zúčastňovalo požiarnych súťaží (ktoré sa v posledných rokoch stali tak atraktívne z pohľadu družstiev a aj divákov) a čo sa týka poriadania brigád, respektíve množstva zúčastnených, možno hovoriť už len o hŕstke skalných. V čom vidíte chybu, poprípade nápravu? Nie sú na príčine vo veľkej miere financie? Napríklad také požiarne družstvo (chápané v športovom zmysle) si vyžaduje kvalitnú „mašinu“ schopnú konkurencie s ostatnými družstvami, ktoré disponujú výkonnými strojmi.

DHZ funguje vďaka „starším hasičom“, ktorí boli k hasičstvu vedení od malých detí. Tí, ktorí doň prišli, keď mali 18-20 rokov, boli chvíľu plní nadšenia a elánu, ale rýchlo ich to opustilo. Aj preto sme v súčasnosti začali pracovať s malými deťmi, ktoré má na starosti Roman Fusko. Tento rok sa zúčastnili na okresnom kole hry „Plameň“, kde sa umiestnili na treťom mieste. Za čo by som im chcel aj touto cestou poďakovať. Tí starší sa zúčastnili súťaže v rámci Hasičskej nedele vo Vrútkach. Keďže sme nemali dosť členov, oslovili sme chalanov z Rozkvetu. Súťažili sme so starou striekačkou, ale aj s PPS-12. Čo sa týka družstva na hasičský šport, je to hlavne o financiách a sponzoroch (nejedná sa o malé finančné čiastky), pretože z rozpočtu mesta financovanie hasičského športu nepripadá do úvahy.

Keď už sme pri obecných organizáciách ako je to z vášho pohľadu s funkčnosťou telovýchovnej jednoty a jej spoluprácou s obecným výborom, či mestom samotným?

K fungovaniu Telovýchovnej jednoty sa vyjadrovať nebudem. Šesť (alebo aj viac) rokov nie je nikto schopný zlegalizovať prípojku na vodu, ktorá je v šachte na ihrisku, aby sa mohol robiť ľad. V zime sa všetci zobudia a budú nadávať, prečo nie je ľad. Financie určené v tomto roku pre TJ putovali na novo vzniknutú TJ v inej prímestskej časti.

Na začiatku roka ste hovorili aj o vašich novoročných plánoch z pozície poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu obecného výboru (realizácia prepojenie Pov. Podhradia s Pov. Teplou lávkou cez rieku Váh, dokončenie kanalizácie, vybudovanie chodníka od kostola po odbočku do Ravenu, vybudovanie novej cesty a parkoviska pri obchode, parkovania a osvetlenia pri bytovkách. Čo sa týka hasičov to bolo vybudovanie strechy nad zbrojnicou, kde by sa nachádzala spoločenská miestnosť). Čo sa z týchto plánov podarilo zrealizovať? V čom spočíva najväčší problém ich realizácie?

Realizácia prepojenia Pov. Podhradia s Pov. Teplou je stále živá, ale nie je jednoduchá zvlášť teraz, keď sa ide stavať rýchlodráha železnice na 160KM/H. Je na škodu, že sa pri projektovaní diaľnice most nezaradil medzi vyvolané investície. Vybudovanie chodníka, ako aj cesty a parkoviska sa presúva na ďalšie roky. Primátor vyčlenil určitý obnos financií na prímestské časti a z nich by sa to malo realizovať. Osvetlenie pri bytovkách je problém, pretože pozemky pod bytovkami a pri bytovkách nie sú vo vlastníctve mesta, preto tam zo zákona mesto nemôže investovať. Je to len na obyvateľoch bytoviek ako si to vyriešia, pozemky sú v ich vlastníctve. Strechu nad hasičskou zbrojnicou sme dočasne napenetrovali a zaizolovali gumoasfaltom. Do ďalších prác sa pustíme, až keď budeme mať financie na vykonanie prác a strešnú krytinu.

Poďme teraz na niektoré otázky a témy, ktoré zaujímajú čitateľov „Podhradského spravodaja“:

Často sa hovorí o moste cez Váh, čo ale taká lávka cez „jarok“ pri p. Hatalovi, ktorá vyžaduje kompletnú renováciu?

Lávku, ktorá je vo vlastníctve Povodia Váhu, si musí opraviť len jej majiteľ, inak je to investovanie do cudzieho majetku.

Ako je to s volením členov VMČ, kto a kedy volí týchto členov?

Členovia VMČ sa nevolia. Poslanec si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať.

V minulosti došlo k situácii, kedy mesto rozhodlo bez konzultácie s VMČ o odpredaji pozemku – sadu v areáli miestnej školy (vtedajší výbor na protest odstúpil). Hrozí niečo podobné v súvislosti s areálom školy či škôlky v najbližšom čase (narážame aj na nedávnu „kauzu“ ohľadom areálu materskej škôlky)? V súčasnosti vládne nielen v našom meste, ale aj na celom Slovensku trend zatvárania materských škôlok, či škôl, často z dôvodu nedostatku detí (tento trend sa paradoxne ukázal v praxi ako negatívny, nakoľko určitý rok bol takpovediac „neúrodný“, čo sa týka narodených detí. Škôlky, či školy sa zavreli a budovy sa predali. Nasledujúce roky boli naopak často „úrodné“, škôlky či školy však boli zavreté a deti nebolo kde umiestniť). Hrozí také niečo našej obci? Zdá sa, že v súčasnosti je detí dosť. Čo však v takom prípade, ak by detí bolo v určitý rok málo, sú obavy zo zatvorenia na mieste? Ako sa obec, respektíve občania môžu proti takému scenáru brániť?

Odstúpenie výboru bolo najjednoduchšie riešenie aké mohli členovia urobiť. Mali sa postaviť na odpor (petícia, celoštátne média a pod.), nie odstupovať. Občania o ničom nevedeli. Naša ZŠ je od 1.9.2012 právnym subjektom. Patria sem aj MŠ Pov. Podhradie a Šebešťanová. Výberové konanie na post riaditeľky vyhrala Mgr. Chrabačková, rodáčka z našej obce. Tento fakt ma veľmi teší a aj preto sa budeme všetci spoločne snažiť, aby tieto školské zariadenia vydržali v našich obciach čo najdlhšie. Občania sa v prípade nedostatku detí neubránia, pretože všetko sa odvíja od obsadenosti týchto zariadení.

Ďakujeme za rozhovor.

Stano Ďurek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *