Požehnanie nového zvonu

28. januára 2012 sa v Podhradskej farnosti konala veľká slávnosť. Konkrétne sa jednalo o vysviacku zvonu, ktorý do zvonice nášho kostola pribudol k trojici starších zvonov (tie tak ako celá zvonica prešli rekonštrukciou). Volá sa „Svätý Tomáš Apoštol“. Pri tejto príležitosti Vám prinášame článok o tejto udalosti, ďakovný prejav prednesený pánom Tiborom Fuskom venovaný pánovi dekanovi našej farnosti a biskupovi Tomášovi Galisovi, plus zopár fotografií.

Požehnanie zvonov v Považskom Podhradí

Farnosť Považské Podhradie privítala Žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, ktorý 28. januára 2012 požehnal nový zvon i práce po generálnej oprave starých troch zvonov a celého zvonového systému. Staré zvony – 110 kg., 210 a 310 kg. – doplnil nový zvon „Svätý Tomáš, apoštol“, ktorý váži 535 kg. Zvon je darom z dedičstva po manželoch Viktórii a Tomášovi zo Záhoria a spolužiakov i priateľov miestneho farára. Generálna oprava starých zvonov bola financovaná z darov veriacich a finančnej pomoci kolínskeho arcibiskupa, kardinála J. Meissnera. Svätú omšu s otcom biskupom koncelebroval dištriktuálny dekan L. Herman, farár I. Konečný, ceremonár P. Švec a kňazi z považskobystrického dekanátu. Pri slávnosti spieval spevácky zbor farnosti Podhradie a Moštenec. Mesto Považskú Bystricu zastupoval primátor Karol Janas.

Veriacich, ktorí zaplnili Podhradský kostol, otec biskup povzbudil k pevnej viere a vyzval ich, aby v hlase zvonov prijali pozvanie zastaviť sa obrátiť myseľ k Bohu. Hlas zvonov, ktoré sprevádzajú veriacich životom i vyprevádzajú na večnosť, má pripomenúť aj obetu Ježiša Krista, ktorá sa sprítomňuje na oltári i lásku, ktorou sa Ježiš v Eucharistii dáva za pokrm na ceste do domu nebeského Otca. Na svätej omši boli aj mladí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania i deti, čo pôjdu na Prvé sväté prijímanie.

Zvonárska firma Josef Tkadlec z Halenkova na Morave, ktorá vykonala všetky práce, umiestnila nový zvon ku ostatným na vežu kostola pred sviatkom Obetovanie Pána tak, aby po vyše 9 mesačnom odmlčaní zazneli zvony prvý raz na Hromnice.

Na záver slávnosti predseda miestnej časti T. Fusko poďakoval otcovi biskupovi za návštevu farnosti i všetkým, ktorí modlitbou a hmotne podporili finančne náročné dielo. Slávnostnú udalosť, aká bola vo farnosti pred 85 rokmi (apríl 1927) budú veriacim pripomínať obrázky o požehnaní i s údajmi o všetkých zvonoch.

Ivan Konečný, farár v Považskom Podhradí

(Zdroj: http://dcza.sk/zo-zivota-farnosti/pozehnanie-zvonov-v-povazskom-podhradi.html)

 

Ďakovný prejav

Vaša Excelencia Otec biskup, dôstojný pán dekan.

Dovoľte mi, aby som v mene svojom a hlavne v mene veriacich našej farnosti pri tejto historickej udalosti, ktorá sa tu konala aj pred 85 rokmi presnejšie 10.4.1927, keď boli vysvätené nové zvony, poďakoval otcovi biskupovi za posvätenie diela, ktoré sa v Považskom Podhradí podarilo zrealizovať nášmu pánovi dekanovi v spolupráci s farníkmi z Podhradia, Šebešťanovej, Orlového a aj veriacich z iných farností, ktorí nám finančne pomohli pri všetkých prácach, ktoré sa za posledných 10 rokov podarilo vykonať. Písal sa rok 2002 a z farnosti Čadca prichádza k nám pán dekan Ivan Konečný. Keďže mal na starosti veľkú farnosť, túžil po odpočinku, pretože aj zdravotne toho bolo naňho veľa. Uchýlil sa tu v Podhradí, že sa trochu zotaví, ale dlho mu to nevydržalo a začal sa stavebný boom vo farnosti. Najskôr bolo treba prerobiť faru, pretože sa staral o chorú maminku. V kostole obnoviť svätostánok, dať zreštaurovať sochy, zakrátko na to bolo treba spraviť odvodňovací múr, pretože steny v kostole aj na fare boli mokré ako keby stáli na rybníku a práce nezačalo ubúdať, ale naopak pribúdať. Bolo treba kompletne vymeniť vežu aj strechu kostola a fary, oprava sakristie, dlažba okolo kostola, vybetónovať plochy pri fare, rozšírenie prístrešku, kde sa konajú farské podujatia, rekonštrukcia kaplnky v Šebešťanovej, nová fasáda kostola aj fary, zreštaurovanie sochy nepoškvrneného počatia Pani Márie v parku pri kostole, generálna oprava organa a teraz prišli na rad zvony. Zvony a hlavne zvonová stolica, ktorá bola v nebezpečnom stave. Zvony boli tri, teraz budú štyri a za ten štvrtý najväčší Vám chcem pán dekan zvlášť poďakovať. Hlavne za to, že je to dar pre farnosť Považské Podhradie, od Vás a Vašich rodičov, ktorých si Pán povolal do večnosti. Takže 10 rokov nie oddychových, ale pracovných. A aj so zdravotnými problémami, ktoré Vás neustále prenasledujú. Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať nielen Vám, ale aj Vašim spolubratom v kňazskej službe, kamarátom, známym v zahraničí, bývalým kolegom, ktorí nám pomáhajú finančne, ale aj duchovne svojimi modlitbami. Nemôžem nespomenúť slová, ktorými Vás vítajú keď sa s nimi stretávate. V prvom rade sú to slová: „Koľko potrebuješ?“ Ďakujeme pán dekan za vašu starostlivosť o farnosť a za budovateľské úsilie. A Vám Otec biskup želám, aby v našej diecéze bolo čo najviac takých kňazov, ktorí zveľaďujú majetok cirkvi. Ten hmotný, ale hlavne ten duchovný.

                                         Tibor Fusko
 (predseda obecného výboru a poslanec mestského zastupiteľstva)

Vysviacka zvonov 10. 4. 1927

021512_0024_Poehnanieno1

021512_0024_Poehnanieno2

Vysviacka zvonov 28. Januára 2012

Montáž nového zvonu

021512_0024_Poehnanieno3

021512_0024_Poehnanieno4

(Zdroj fotografií: Tibor Fusko)

Požehnanie

021512_0024_Poehnanieno5

Nový zvon

021512_0024_Poehnanieno6

Cirkevný zbor

021512_0024_Poehnanieno7

Pán biskup a pán dekan žehnajú zvon

alt

Pohľad z chorusu

021512_0024_Poehnanieno9

Pán Fusko ďakuje v mene farnosti za požehnanie zvonov biskupovi a v neposlednom rade dekanovi našej obce

(Zdroj fotografií: http://dcza.sk/zo-zivota-farnosti/pozehnanie-zvonov-v-povazskom-podhradi.html)

021512_0024_Poehnanieno10

Pamätný obrázok požehnania, kde sa nachádzajú údaje o všetkých zvonoch

 

Stano Ďurek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *